Suvenīru - rotaļu peļu figūru kolekcija

Koferī iemitinājušās pelītes un uz kofera sēdošais ziņkārīgais kaķis
Uz Ziemassvētkiem noskaņotās rotaļu pelītes
Muzikālās, lielās un mazās rotaļu pelītes, dažādas peļu gleznas
Rotaļu peles - dvīnes